Apostila

Apostila je tzv. konečná ověřovací doložka, která Vám umožní použít listinu vydanou v zahraničí v ČR.

Apostila je ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán.

Pokud má být listina vydaná v Turecku předložena úřadu v České republice (např. matričnímu úřadu), musí být opatřena ověřovací doložkou tzv. apostilou. V jednotlivých amerických státech apostilu obvykle vydávají Department of State nebo Secretary of State.

Apostila obsahuje nadpis APOSTILLE a odkaz na Úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatou v Haagu dne 5. října 1961 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961).

V současné době vydává apostilu a uznává veřejné listiny cizích zemí opatřené apostilou více než 90 zemí světa.

Úmluva má pro občana velký význam, protože v praxi znamená, že veřejná listina vydaná justičním nebo správním úřadem smluvního státu je považována bez dalšího ověřování za listinu veřenou i v ostatních smluvních státech.

V ČR jsou dva oprávněné úřady k vydávání konečné ověřovací doložky: pro listiny, které byly vydány justičními orgány (včetně listin vydaných nebo ověřených notáři) je to mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR a pro listiny ostatní je to konzulární odbor MZV. V ČR vstoupila Úmluva v platnost dne 16.3.1999 (text publikován ve Sbírce zákonů ČR sdělením MZV č. 45/1999 Sb.)

V Turecku jsou listiny, které byly vydány justičními orgány, ověřovány apostilní doložkou u úřadu s názvem: „Presidencies of the Judicial Commission“. Listiny ostatního druhu jsou v provinciích ověřovány u kteréhokoli z následujících úřadů: „Governor, Head Official of the District, Chief Secretary“ a ve městech u „Head Official of the District“. Všeobecné informace o vydávání apostilní doložky v Turecku najdete na webové stránce: www.adalet.gov.tr a kontaktní informace na všechny kompetentní orgány na stránce Ministerstva spravedlnosti: www.uhdigm.adalet.gov.tr. Úmluva vstoupila v Turecku v platnost dne 29.9.1985.

Zdroj: http://www.mzv.cz/istanbul/cz/viza_a_konzularni_informace/apostille/co_je_to_apostila_a_jak_ji_ziskat.html