Překlady

Při překládání ctím princip překládat smysl smyslem, ne slovo slovem, ale zároveň převádět myšlenku z jednoho jazyka do druhého co nejpřesněji.  Zvláště u právních textů a dokumentů používám výrazy ze srovnatelných dokumentů v cílovém jazyce, aby osoba, které je dokument určen rychle pochopila jeho obsah bez nutné znalosti reálii země, ze které text pochází.

Přes dlouholetou zkušenost se při nových či málo frekventovaných výrazech obracím na  rodilé mluvčí, se kterými spolupracuji i na korekturách, na své kolegy, průběžně se vzdělávám na seminářích a kurzech určených pro překladatele a tlumočníky. Překládám v obou směrech, tedy jak do češtiny, tak i do španělštiny.

Pracuji rychle a kvalitně, maximálně se přizpůsobuji požadavkům zákazníka.

Denně přeložím až 15 normostran, překlady dokumentů dělám dle dohody do druhého dne. Pracuji s CAT nástrojem MemSource.