Ceník překladů a tlumočení

Cena překlad

Běžné překlady bez ověření

čeština - španělština, španělština - čeština, od 350 Kč za normostranu (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer)

Cena ověřeného překladu

Soudní překlady (jinak též ověřené nebo úřední překlady)

čeština - španělština, španělština - čeština, od 500 Kč za normostranu (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer)

Tlumočení španělština - čeština

800 Kč/ hodina, minimální účtovaná doba - 2 hodiny (ceny za tlumočení svatebních obřadů jsou určovány individuálně)