Časté otázky související s překlady a tlumočením španělštiny

Apostila je tzv. konečná ověřovací doložka, která Vám umožní použít listinu vydanou v ČR v zahraničí. Apostilu vydávají a uznávají státy, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatou v Haagu dne 5. října 1961 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961), na kterou doložka, která je vždy opatřena nadpisem APOSTILLE odkazuje. Praktický význam spočívá v tom, že veřejná listina vydaná justičním nebo správním úřadem smluvního státu je považována bez dalšího ověřování za listinu veřejnou i ve státech, které jsou signatáři úmluvy (dnes více než 90 zemí světa). 

Superlegalizace nebo-li vyšší ověření listin je ověření veřejné listiny za účelem jejího použití v zahraničí, není-li stát, do kterého je určen, signatářem Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatou v Haagu dne 5. října 1961.

Podle druhu listiny, pro kterou je třeba apostilu vydat, je třeba se obrátit na orgán, který je vydáváním apostilních doložek nebo superlegalizací pověřen.
Tím je v případě matričních dokladů a výpisů z trestního rejstříku Ministerstvo zahraniční ČR.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/

V případě listin vydaných či ověřených notáři je vydáváním apostil
nebo superlegalizací pověřená Notářská komora ČR ve svém sídle
a ve všech regionálních notářských komorách.
https://www.justice.cz/web/msp/overovani-listin-do-ciziny1;
https://www.nkcr.cz/apostila
Některé státy, respektive jejich úřady, vyžadují nejen, aby
apostilou byla opatřena listina, ale i její úřední překlad. V takovém
případě musí být podpis a razítko ověřen notářem a na notářské ověření se vydá apostila, která se již nepřekládá.
Bydlíte-li ve větší vzdálenosti od Prahy nebo chcete-li ušetřit čas, apostilu nebo superlegalizaci vám na listinu, případně na její překlad, ráda za rozumný poplatek obstarám.

Požaduje-li po Vás úřad úřední, oficiální, ověřený  či soudní překlad (což jsou synonyma pro jednu a tu samou  překladatelskou službu), znamená to, že překlad musí vyhotovit překladatel zapsaný v seznamu soudních překladatelů Ministerstva spravedlnosti, který k překladu připojí svou překladatelskou doložkou potvrzující, že překlad souhlasí s textem předmětné listiny, a otisk svého kulatého razítka.  Aby nedošlo k pochybnosti, ke které listině se překlad vztahuje, musí se překládaná  listina, kterou objednatel překladu v závislosti na požadavku cílového orgánu či úřadu  dodá v originále, ověřené kopii nebo jen běžné či naskenované kopii, spojit s překladem a orazítkovanou doložkou tak, aby tvořily jeden neoddělitelný celek.

Soudní překladatel španělštiny připojí k originálu nebo ověřené kopii překlad a překladatelskou doložku. V doložce prohlásí, že přeložený text souhlasí s originálem a přidá otisk kulatého razítka, který mají k dispozici přeladatelé zapsaní v seznamu překladatelů Ministerstva spravedlnosti.

Takto vypadá ověřený překlad