Reference

Referenční zakázky v oblasti překladů

 • překlady pro soudy ve věcech občanských, obchodních a trestních;
 • překlady pro státní zastupitelství a polici ve věcech trestních;
 • překlady pro advokátní kanceláře (Vlk&Moreno, Zuzana Firická,  Koubíková Legal, Zvolský advokáti);
 • překlady pro právnické osoby – smlouvy, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, účetní výkazy, auditorské zprávy, zápisy z valných hromad;
 • překlady pro fyzické osoby – matriční doklady, lékařské zprávy, potvrzení,
  prohlášení, zúžení společného jmění, doklady o vzdělání, doklady o příjmech.

Referenční zakázky v oblasti tlumočení

 • tlumočení pro soudy ve věcech občanských, obchodních a trestních;
 • tlumočení pro polici ve věcech trestních;
 • tlumočení pro Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí v Brně – mezinárodní adopce;
 • tlumočení pro Obchodní a hospodářskou kancelář při Velvyslanectví Španělska;
 • tlumočení obchodních jednání, valných hromad;
 • tlumočení pro fyzické osoby při jednání na matričních úřadech, notářstvích
  a cizinecké policii.