Titulní strana

Španělština – soudní překlady a tlumočení

Potřebujete rychle, levně a kvalitně přeložit texty ze španělštiny do češtiny nebo naopak? Hledáte profesionálního tlumočníka znalého nejen španělského jazyka, ale i kultury a dalších reálií?
Rychlý kontakt: +420 602 376 123, E-mail: radka.pavlickova@gmail.com

radka-pavlickova-2016Ing. Radka Pavlíčková tlumočník a překladatel španělštiny

Jsem soudní tlumočnice/překladatelka španělského jazyka jmenovaná Městským soudem v Praze s desetiletou praxí v oboru registrovaná na Velvyslanectví Španělska v Praze a u Obchodní a hospodářské kanceláře Velvyslanectví Španělska (ICEX), členka Komory soudních tlumočníků České republiky.Věnuji se především tlumočení a překladům s doložkou soudního tlumočníka (nebo také úředním či ověřeným překladům) určeným pro úřední formality a řízení v případech, kdy je španělština mateřským jazykem některého z účastníků řízení, nebo pro  uznání platnosti dokumentů vystavených v českém jazyce orgány země, kde je španělština úředním jazykem, a opačně.

K nejčastěji překládaným dokumentům patří rodné listy, oddací listy, vysvědčení o způsobilosti k manželství, rozvodové rozsudky, výpisy z trestního rejstříku, plné moci, maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy a přílohy k diplomu, různá, notářské listiny, výpisy z obchodního rejstříku, certifikáty, osvědčení, atesty, zakladatelské listiny, lékařská potvrzení, potvrzení úřadů, účetní výkazy, výplatní pásky, zadávací dokumentace k výběrovému řízení či veřejné zakázce.

Mezi nejčastější úkony, při kterých je požadovaná přítomnost soudního tlumočníka patří uznání otcovství na matrice, svatební obřady, zkoušky k získání řidičského oprávnění, pohovory na cizinecké policii, vystavení notářských zápisů, podpisy smluv, soudní jednání, policejní výslechy, podání vysvětlení.

Kromě soudních překladů a tlumočení se věnuji i konsekutivnímu tlumočení obchodních i úředních jednání, školení, prezentací a překladům nejen právních textů, ale i textů z různých oborů průmyslu (zvláště automobilového a IT), obchodu a služeb.

Maximálně se přizpůsobuji potřebám klientů, překlady osobních dokumentů vyhotovuji do druhého dne bez expresního příplatku, v případě větších expresních zakázek zajistím včasné vyhotovení ve spolupráci s kolegy v oboru. Poradím s legalizací dokumentů, případně sama zařídím. Mé pracovní místo je velmi dobře dostupné a nachází se v těsné blízkosti centra na Praze 3.