Tlumočení španělština

Tlumočení španělština

Vzhledem k mým dlouholetým osobním a pracovním vazbám dokonale ovládám španělštinu a její různé podoby v každé ze zemí, kde se španělsky hovoří. Znám kulturu těchto zemí a povahová specifika jejích obyvatel. Jsem pohotová, dokážu se rychle orientovat v tlumočené problematice a vcítit se do způsobu uvažování a vyjadřování mluvčího.

Před odborně zaměřeným tlumočením a novou problematikou se připravuji, průběžně se vzdělávám. Španělštinu tlumočím konsekutivně v různých oborech.

Tlumočení při úředních úkonech, řízeních a formalitách je takzvaným tlumočením soudním, kdy tlumočník svým podpisem pod kulatým razítkem stvrzuje pravdivost a správnost přetlumočeného úkonu.

Tlumočení nabízím po celé České republice.

Nejčastěji požadované tlumočení soudní i bez ověření

 • určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů (neboli uznání otcovství);
 • svatební obřady;
 • notářské úkony (závěti, předmanželské smlouvy, valné hromady, prodeje společností);
 • zkoušky v autoškole;
 • nostrifikační zkoušky;
 • výslechy žadatelů o dočasný nebo trvalý pobyt na cizinecké policii;
 • jednání na úřadech, soudech;
 • obchodní jednání;
 • školení;
 • firemní prezentace;
 • degustace.