Soudní tlumočení

Komora soudních tlumočníků České republiky (KST ČR) je dobrovolná profesní organizace sdružující soudní tlumočníky jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Úkolem KST ČR je prosazovat a obhajovat profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých členů. KST ČR zajišťuje zvyšování kvalifikace a informovanosti svých členů vzájemnou výměnou zkušeností a poznatků z oblasti soudního tlumočení. Pořádá semináře, besedy, instruktáže a školení pro soudní tlumočníky. Jako nepolitická organizace se KST ČR podílí na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se soudních tlumočníků a na projednávání a vypracování dalších právních předpisů souvisejících s jejich činností, včetně formulování etických zásad činnosti soudních tlumočníků.

Zdroj: http://www.kstcr.cz/